Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

ATENȚIE – Anunț important

Data publicării: 27 Decembrie 2022

INVESTIȚIA 7 -  Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme

Apelul de proiecte:Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme

În cazul solicitanților – persoane juridice cu statut de asociație/fundație – care intenționează să aplice la apelul de proiecte mai sus-menționat, se recomandă:

  • verificarea valabilității mandatului Consiliului Director/Președintelui, după caz (i.e. se are în vedere persoana/organul cu atribuții de reprezentare/încheiere a actelor juridice), astfel încât acesta să nu fie expirat la data depunerii dosarului de finanțare. În cazul în care acesta este expirat, se impune îndeplinirea, din timp (ținând cont de faptul că, potrivit legii, orice modificare a actelor constitutive ale ONG-ului trebuie aprobată de judecătoria competentă și înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor – registrul special – ținut de judecătoria în raza căreia se află sediul asociației/fundației), a tuturor formalităților prevăzute de lege;
  • verificarea actelor statutare, astfel încât acestea să conțină date corecte și actualizate, inclusiv cele referitoare la scop și/sau obiective, domeniu de activitate. În cazul în care documentele nu sunt actualizate/ se impune corectarea/modificarea acestora din timp (ținând cont de faptul că, potrivit legii, orice modificare a actelor constitutive ale ONG-ului trebuie aprobată de judecătoria competentă și înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor – registrul special – ținut de judecătoria în raza căreia se află sediul asociației/fundației);
  • verificarea existenței, pe numele reprezentantului legal, a semnăturii digitale extinse, precum și a valabilității acesteia;

Totodată, având în vedere faptul că, potrivit Ghidului solicitantului  aferent apelului de proiecte: „ Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filmeși Grilei de evaluare și selecție - Anexa 2 a Ghidului solicitantului, prezentarea extrasului din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, nu mai vechi de 30 de zile în raport de data depunerii dosarului de finanțare, și a documentelor de organizare și înființare, actualizate este necesară sub sancțiunea respingerii dosarului de finanțare (criteriu eliminatoriu), se impune efectuarea formalităților necesare obținerii extrasului din Registrul asociațiilor și fundațiilor anterior, astfel încât la data depunerii dosarului de finanțare acesta să nu fie mai vechi de 30 de zile.