Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Lansare apel de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme

Data publicării: 30 Ianuarie 2023

Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) și de furnizor și administrator al Schemei de ajutor de minimis anunță lansarea apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.  

Apelul de proiecte urmărește să sprijine accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

Proiectele se depun în perioada 30 ianuarie 2023, ora 09:00 – 23 martie 2023, ora 16:00 prin intermediul platformei electronice proiecte.pnrr.gov.ro dezvoltate de Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene (MIPE).   

Bugetul total este de 5 milioane euro, suma maximă alocată unui proiect fiind de 100.000 euro.

Solicitanți eligibili sunt întreprinderi de tip microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (definite conform prevederilor legale aplicabile), dar și alte persoane juridice care nu se încadrează în categoria întreprinderilor.

Activitățile eligibile ale proiectelor ce vor fi implementate în cadrul I.7 - Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme, sunt:

  • dezvoltarea capacităților de editare/ postproducție pentru produsele digitale;
  • crearea de microplatforme VoD;
  • marketing;
  • managementul proiectului;
  • digitalizare (achiziționarea de echipamente IT – editare video, subtitrare digitală, arhivare digitală);
  • dezvoltarea și distribuirea de conținut cultural audiovizual;
  • instruirea personalului pentru a obține abilități digitale;
  • producția și distribuția de conținut digital.

Durată de implementare a proiectelor este de maximum 13 luni, până cel târziu în data de 31 octombrie 2024.

Dosarele de finanțare vor fi evaluate în ordinea cronologică a depunerii acestora în platforma informatică a MIPE până la epuizarea bugetului alocat apelului de proiecte.

Documentele de finanțare pot fi descărcate de aici.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: contact.i7pnrr@umpcultura.ro.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi.

Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: https://mfe.gov.ro/pnrr/ și www.facebook.com/PNRROficial.