Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

PNRR - Investiția 7: informații actualizate privind platforma proiecte.pnrr.gov.ro

Data publicării: 26 Iunie 2023

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de coordonator de reforme și investiții, publică informații actualizate privind platforma proiecte.pnrr.gov.ro așa cum au fost acestea transmise de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), după cum urmează:

Aplicația PROIECTE (utilizată de către potențialii beneficiari ai finanțărilor prin PNRR – publici sau privați) are secțiuni distincte pentru etapele de evaluare/contractare/implementare. Etapele se parcurg în ordinea amintită, secțiunile viitoare fiind accesibile numai după finalizarea etapei curente. Astfel:

 • la finalizarea etapei de EVALUARE se permite accesul la secțiunea de CONTRACTARE;
 • la finalizarea etapei de CONTRACTARE (prin încărcarea contractului final și notificarea acestuia către beneficiar) se deschide secțiunea de IMPLEMENTARE prin care se pot posta anunțuri pentru Achiziții private, încărca proceduri de achiziție publică și implicit, ofertele câștigătoare;
 • în secțiunea IMPLEMENTARE se face identificarea beneficiarului real al finanțării (prin aplicația COORDONARE) așa cum se solicită conform art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021; secțiunea IMPLEMENTARE este destinată, în principal:
  • urmăririi procedurii de achiziții care să fie desfășurate în conformitate cu legislația națională în vigoare;
  • identificării beneficiarului real al finanțării;
  • urmăririi execuției contractului de achiziție încheiat în urma procedurii prin postarea ordinelor de plată aferente etapelor de implementare a contractului, precum și a documentelor doveditoare legate de execuția contractului de achiziție.

Coordonatorii de Reforme și Investiții (CRI), precum și beneficiarii finanțării au la dispoziție, pentru comunicare, fluxurile implementate pentru evaluare/contractare/implementare (schimb standard de documente). În plus, CRI poate deschide canal de comunicare prin care poate solicita beneficiarului informații referitoare la etapele evaluare/contractare/implementare.

Este recomandată utilizarea responsabilă a canalelor de comunicare puse la dispoziție de tandemul de aplicații PROIECTE-COORDONARE. Astfel, documentele scanate ce se doresc a fi încărcate în sistem trebuie să fie dimensionate rezonabil (scanare la 150-200 dpi, optimizat pentru vizualizare), ținând cont de următoarele:

 • la depunerea cererii de finanțare, dimensiunea maximă a unui document de orice tip nu poate depăși 50Mb;
 • se impune o limită de 20 de documente de același tip;
 • limita de 50Mb per document se aplica și canalului de COMUNICARE;
 • un mesaj în COMUNICARE nu poate depăși 50Mb (1 document de 50Mb sau mai multe documente ale căror dimensiune să nu depășească 50Mb);
 • toate documentele unei cereri de finanțare nu pot depăși 5Gb.

Atenție! Tandemul de aplicații PROIECTE - COORDONARE nu este destinat urmăririi procesului de implementare în sensul abordat în cadrul Fondurilor Structurale.
Pentru clarificări/ nelămuriri privind platforma proiecte.pnrr.gov.ro: helpdesk.pnrr@mfe.gov.ro

 

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență.

PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi.

Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: www.mfe.gov.ro/pnrr și www.facebook.com/PNRROficial.