Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

ANUNȚ privind reluarea apelului de proiecte „Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme‟ aferent Investiției 7

Data publicării: 03 Ianuarie 2024

ANUNȚ privind reluarea apelului de proiecte „Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme‟ aferent Investiției 7 - Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme - Componenta 11 - Turism și cultură, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) și de furnizor și administrator al Schemei de ajutor de minimis anunță reluarea apelului de proiecteSprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme‟, finanțat în cadrul PNRR.

Relansarea apelului de proiecte „Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme‟ este o măsură ce decurge din necesitatea protejării intereselor potențialilor beneficiari, care au depus cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte lansat în perioada 30 ianuarie – 23 martie 2023, prin evitarea unor consecințe cu impact financiar generate de riscul obligativității returnării ajutorului de minimis primit de către beneficiari, ca urmare a constatării de nereguli de către Coordonatorul Național (CN), ulterior semnării contractelor de finanțare.

Precizăm că, deși în perioada cuprinsă între data închiderii Apelului de proiecte și prezent, CRI a întreprins toate demersurile legale necesare evaluării și contractării proiectelor depuse în condițiile asumate prin Schema de ajutor de minimis avizată de MIPE în calitate de CN, aprobată prin OMC nr. 2515/11.01.2023 și publicată în MOf nr. 57/20.01.2023 Partea I, respectiv Ghidul solicitantului, avizat de MIPE în calitate de CN, aprobat prin OMC nr. 2551/25.01.2023, răspunzând, totodată,  invitației Comisiei Europene  de clarificare a textului PNRR aferent  Investiției 7 în ceea ce privește condițiile acordării finanțării, CN a recomandat reluarea Apelului de proiecte.

Informații actualizate cu privire la stadiul de pregătire a noului apel de proiecte „Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme‟ vor fi publicate pe pagina dedicată Investiției 7.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi.

Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: https://mfe.gov.ro/pnrr/ și www.facebook.com/PNRROficial.