Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Încadrarea corectă a beneficiarilor privați pentru derularea procedurilor de achiziție în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR

Data publicării: 11 Martie 2024

În vederea asigurării transparenței și legalității procedurilor de achiziție derulate în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de coordonator național, face următoarele precizări:

  • entitățile juridice se supun regulilor aplicabile autorităților contractante în ceea ce privește procedurile de achiziție și trebuie să aplice prevederile art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 4 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 
  • în cazul existenței unor autorități/ entități/ instituții publice în structura acționariatului aplicantului/ benenficiarului de finanțări PNRR sau atunci când benenficiarul/ aplicantul este un parteneriat/ o asociere între mai multe entități, dintre care una este finanțată din fonduri publice, atunci procedurile de achiziție se vor desfășura cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 
  • beneficiarii privați care nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, după caz, vor derula achizițiile conform prevederilor Ordinului MIPE nr. 372/08.02.2024 privind aprobarea modalității de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și a listei utilizate pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi.

Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: www.mfe.gov.ro/pnrr și www.facebook.com/PNRROficial  .