Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Achiziție servicii de organizare festival de artă în cadrul proiectului CultPlatForm_21

Data publicării: 08 Aprilie 2019

Către: Toţi operatorii economici interesaţi

INVITAŢIE DE PARTICIPARE NR. 1274/08.04.2019 „Servicii de organizare festival de artă în cadrul proiectului CultPlatForm_21 - Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century

Denumirea Autorităţii Contractante:

Ministerul Culturii și Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3.

Obiectul contractului:

Servicii de organizare festival de artă în cadrul proiectului CultPlatForm_21 – Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century - Servicii de organizare evenimente culturale

Durata  contractului: 2 luni de la data semnării

Procedura aplicată: Procedura simplificată proprie

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 15.04.2019, ora 10.00 la adresa de e-mail: office@umpcultura.ro.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Documentația de atribuire se regăsește pe link-urile de mai jos:

 Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 11.04.2019 la adresa de email: office@umpcultura.ro. Solicitările de clarificari depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi luate în considerare.