Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE NR. 3291/29.08.2019

Data publicării: 29 August 2019

ANUNȚ DE ATRIBUIRE NR. 3291/29.08.2019
Servicii de organizare a întâlnirii Operatorilor de Programe culturale finanțate prin Granturile SEE 2014 – 2021 (24 – 26 septembrie 2019, Sfântu Gheorghe, Tulcea) și realizarea de materiale informative și de promovare 

DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE:
Ministerul Culturii și Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului – PA14 RO-CULTURA, cu sediul în București, Bd. Unirii nr. 22, sector 3.

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Servicii de organizare a întâlnirii Operatorilor de Programe culturale finanțate prin Granturile SEE 2014 – 2021 (24 – 26 septembrie 2019, Sfântu Gheorghe, Tulcea) și realizarea de materiale informative și de promovare
INVITAȚIE DE PARTICIPARE:2917/31.07.2019
VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ: 140.000 LEI, fără TVA

DURATA  CONTRACTULUI: până la momentul îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către părți

PROCEDURA APLICATĂ: Procedura simplificată proprie

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut

ATRIBUIREA CONTRACTULUI:

  • Contract de presări servicii nr. 70/21.08.2019
  • Ofertant câștigător: SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL, cu sediul în Municipiul București, sector 6, Str. Mărgelelor nr. 70, parter, bloc N3, Scara 2, Ap. 20.
  • Valoare contract: 128.050 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 18.659,50.