Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Semnarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de consolidare și restaurare a Bibliotecii Franceze „Omnia” Craiova

Data publicării: 19 Noiembrie 2020

În data de 18 noiembrie a.c., ministrul Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, a semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor de consolidare și restaurare a Bibliotecii Franceze „Omnia” Craiova, filială a Bibliotecii Naționale a României.

Obiectivul este cuprins, alături de alte 15 clădiri de patrimoniu de relevanță națională și europeană – majoritatea deja restaurate și repuse în circuitul public – , în Proiectul F/P 1562 (2007) privind rebilitarea monumentelor istorice din România, finanțat de Guvernul României în parteneriat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management al Proiectului.

În cadrul acestui proiect, UMP a derulat procedura de achiziție publică simplificată pentru atribuirea contractului „design & build” cu denumirea „Elaborare Proiect tehnic de execuție (inclusiv faza Proiect pentru Autorizarea executării lucrărilor și întocmirea documentației de tip as built), execuție lucrări de consolidare și restaurare a clădirii Bibliotecii Franceze «Omnia» Craiova și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor”.

Contractul a fost atribuit companiei S.C. Rasub Construct S.R.L., are o valoare cumulată a tuturor celor trei componente (proiectare, execuție și asistență tehnică) de 3.501.054 Euro, fără TVA, și o durată de 27 de luni, din care 3 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor, cu mențiunea că perioadele nu includ și intervalul necesar obținerii avizelor și acordurilor și nici cel aferent obținerii autorizației de construire.
Construcția - monument istoric a Bibliotecii va beneficia, după finalizarea tuturor etapelor de proiectare, de un amplu proces de consolidare și restaurare care îi va reda eleganța și demnitatea și îl va transforma într-o veritabilă casă a cărților, sporindu-i gradul de atractivitate, în special în rândul tinerilor.

Instituția își desfășoară activitatea într-o clădire de patrimoniu, excepțional monument de arhitectură, cunoscut sub numele „Casa Pleşia”, construit la 1890-1905, conform Studiului istoric realizat. Autorul este, cel mai probabil, arhitectul francez Albert Galleron care a proiectat o construcție impozantă, în stil eclectic, cu predominante influențe neoclasice și neobaroce la interior, cu vitralii realizate în stilul școlii românești, cu motive geometrice și florale, scară interioară și feronerie în stil baroc, plafoane cu margini aurite, oglinzi venețiene, lambriuri sculptate, lampadare elegante și deosebit de frumoase.

Imobilul este înscris în lista monumentelor istorice având cod LMI 2004 DJ-II-m-B-08029 și este una dintre construcţiile ce amintesc de o vreme în care bunul gust și eleganța se împleteau armonios, dând naștere unor adevărate opere de artă.

Cei aproximativ 130 de ani de istorie a clădirii și-au pus amprenta asupra structurii de rezistență și au vitregit interiorul bogat ornamentat, eroziunea și degradările accentuându-se în urma cutremurelor suportate de-a lungul vremii și a intemperiilor naturale, astfel că lucrările de execuție vor cuprinde toată suprafața desfășurată a imobilului totalizând 1.665 mp și terenul aferent în suprafață de 1.035 mp.

Intervențiile structurale vor îmbunătăți gradul de eficiență și durabilitate a construcției, vor crește accesibilitatea și siguranța vizitatorilor, vor spori atractivitatea prin dotări corespunzătoare și prin utilizarea de materiale de calitate compatibile cu statutul de monument istoric al imobilului. La nivelul componentelor principale, se va interveni pentru eradicarea biodegradării și eliminarea umidității în scopul asanării și conservării monumentului istoric. Se va reconsidera amenajarea clădirii ca bibliotecă, cu spațiile conexe necesare funcționării în condiții moderne, cu spații expoziționale și multifuncționale și consolidarea clădirii fără afectarea plasticii arhitecturale și ținând cont de statutul de monument istoric. Lucrările de restaurare, reabilitare arhitectură și elemente decorative se vor efectua numai pe bază de probe prealabile.

Având în vedere valoarea arhitecturală, artistică și istorică a Bibliotecii Franceze  „Omnia”, prin soluțiile abordate de autori (arhitect, sculptori, pictori etc), se va propune realizarea unei intervenții complexe care să asigure autenticitatea tehnică, arhitecturală, decorativă și cromatică. Investiția va aduce un beneficiu cultural atât municipiului Craiova, prin amplasarea deosebită a clădirii, vizitarea acesteia putând fi inclusă în circuitul turistic local, dar și Bibliotecii Naționale a României, prin crearea unui spațiu propice pentru studiu, cercetare și organizare de evenimente culturale, prilej de a pune în valoare bogata colecție de carte franceză și nu numai.

Colecția Bibliotecii Franceze „Omnia” cuprinde un fond de peste 30.000 de volume și documente, cu precădere în limba franceză, din domenii precum: literatură, critică şi istorie literară, lingvistică, istorie, sociologie, medicină, filosofie, artă, sport, geografie, management şi marketing, ştiinţe economice, dicţionare, enciclopedii, precum şi o colecţie de periodice, în special franțuzești.

Pe întreaga perioadă în care clădirea va fi consolidată și restaurată, colecția Bibliotecii „Omnia” va fi mutată într-un spațiu adecvat, urmând ca publicațiile să fie prelucrate şi introduse în sistemul informatic integrat gestionat de Biblioteca Națională a României.