Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Modificare perioadă valabilitate schemă ajutor de stat și schemă ajutor de minimis RO-CULTURA

Data publicării: 23 Noiembrie 2020

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/972 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante, perioada de aplicare aferentă Regulamentelor (UE) nr. 1407/2013, respectiv (UE) nr. 651/2014 se prelungește până la 31 decembrie 2023.

Prin urmare:

„Schema de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA”, al cărei temei legal european este Regulamentul (UE) nr. 651/2014, se va modifica astfel:

IX. DURATA SCHEMEI
Art.15 alin. (1 ) - Perioada de valabilitate a Schemei, în care vor fi acordate ajutoare de stat, este de la data intrării în vigoare a Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale de aprobare a prezentei Scheme până la data de 31 decembrie 2023.

 respectiv:

„Schema de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA” al cărei temei legal european este Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, se va modifica astfel:

IX. DURATA SCHEMEI
Art. 20. (1) Perioada de valabilitate a Schemei, în care vor fi acordate ajutoare de minimis este de la data intrării în vigoare a Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale de aprobare a prezentei Scheme până la data de 31 decembrie 2023.