Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț organizare examen de promovare BDCE

Data publicării: 13 Aprilie 2021

În conformitate cu prevederile Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor Titlului II ale Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin HG nr. 286/2011, referitor la promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual angajat al Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, aprobată prin OMC nr. 2880/08.04.2021, MC-UMP organizează examen de promovare în grade, după cum urmează:

Promovare de pe postul de consilier debutant, pe postul de consilier gradul II în cadrul Ministerului Culturii – Unitatea de Management a Proiectului – Programul constituit din cele două proiecte de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei: F/P 1562 (2006) privind reabilitarea monumentelor istorice din România și F/P 1572 (2006) privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România.

Bibliografia examenului de promovare

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 191 din 20 februarie 2007, pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1562/(2006)), destinat finanțării Proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 933 din 7 august 2007, privind aprobarea Acordului- cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1572 (2006)), pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 5. Site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri rambursabile”;
 6. OMFP 2861/2009 – Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 7. HOTĂRÂRE nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 8. Decretul nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;

Data, ora și locul desfășurării examenului de promovare

 • 28 aprilie 2021
 • Ora: 09:00
 • MC – UMP – Sala 503

Modalitatea de desfășurare a examenului (proba scrisă/practică)

Proba scrisă