Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Calendar evenimente

Comunicat închidere apel Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă

Data publicării: 01 Octombrie 2021

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță închiderea apelului ce vizează Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă.

Apelul a fost deschis în perioada 19 iulie – 30 septembrie 2021.

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 2.000.000 euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Printre solicitanții eligibili s-au numărat instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.), instituțiile publice a căror activitate principală constă în promovarea culturii rome și/sau a incluziunii persoanelor de etnie romă, instituțiile de educație și/sau de cercetare, ONG-urile și IMM-urile din sectoarele culturale și creative.

În cadrul apelului au fost depuse în sistemul electronic EMSC 15 cereri de finanțare în valoare totală de 14.651.450,05 lei (2.973.404,37 euro) reprezentând valoarea nerambursabilă solicitată. Dintre proiectele înregistrate, 14 proiecte sunt dezvoltate în parteneriat cu entități culturale din România și/ sau Statele Donatoare (13 proiecte implică entități din România, 9 din Norvegia și 2 din Islanda). 

Au depus cereri de finanțare 2 instituții publice de cultură, 11 ONG-uri și 2 IMM-uri.

Inițiativele culturale despre minoritatea romă vizate prin proiectele depuse includ: creație de teatru, muzică, film, dans, organizare de spectacole, expoziții de artă contemporană, cursuri de formare culturală, cercetare, digitizare și multe altele.  

Lista finală a proiectelor aprobate va fi publicată după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare conform prevederilor Ghidului solicitantului  (cap. 11), respectiv: verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluarea tehnică și financiară și nu în ultimul rând, procedura de selecție de către Comitetul de Selecție. 

Mulțumim tuturor pentru interes. Mult succes!

Despre Granturile SEE

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.