Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

APELURI de PROIECTE CULTURALE finanțate prin Orizont Europa / Horizon Europe

Data publicării: 20 Ianuarie 2022

Joi, 20 ianuarie 2022, s-au deschis 10 oportunități de finanțare și licitații din Orizont Europa pentru aplicații relevante pentru cultură.

Termenul limită de aplicare este 20 aprilie 2022.

Noile oportunități de finanțare fac parte din Clusterul 2 al Programului Orizont Europa – ce adună apeluri relevante pentru cultură, creativitate și societăți incluzive.

Clusterul 2 își propune să contribuie la tranzițiile verzi și digitale și la redresarea post-COVID-19, în același timp cu prioritățile Planului strategic european Orizont (2021-2024) privind democrația și guvernanța, moștenirea culturală și transformările sociale și economice.

O parte substanțială a finanțării, cu o sumă totală de 93 de milioane de euro, abordează provocările din ecosistemul cultural, cu un accent special pe patrimoniu și industrii.

Majoritatea apelurilor de proiecte sunt acțiuni de cercetare și inovare (RIA).

Exemple:

  • Atenuarea efectelor schimbărilor climatice și ale hazardelor naturale asupra patrimoniului cultural - 12 milioane de euro pentru explorarea modalităților inovatoare și durabile de protejare a patrimoniului cultural.
  • Protecția artefactelor și a bunurilor culturale împotriva amenințărilor antropice - 12 milioane de euro pentru dezvoltarea de metode nedistructive și instrumente digitale pentru protecția, identificarea, trasabilitatea și salvgardarea bunurilor culturale și pentru cercetarea patrimoniului cultural european pe cale de dispariție.
  • Noul Bauhaus european care modelează un mod de viață mai verde și mai corect în societăți creative și incluzive prin Arhitectură, Design și Artă: 6 milioane de euro.
  • Moștenirea culturală și artele Europei - promovarea valorilor noastre în țară și în străinătate: 9 milioane de euro.
  • Rolul percepțiilor, formate din tradiții, valori și credințe, în modelarea societăților și politicii europene în secolul XXI: 9 milioane de euro.
  • Jocurile și cultura care modelează societatea noastră: 9 milioane de euro.
  • Meșteșuguri tradiționale pentru viitor - o nouă abordare: 12 milioane de euro.

Orizont Europa este principalul program de finanțare pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene.

 

Sursa: NeMo.org