Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Parlamentul a adoptat Legea de înființare a Muzeului Național al Revoluției

Data publicării: 29 Iunie 2022

Ziua de astăzi, 29 iunie 2022, marchează pentru posteritate înființarea, prin lege, a Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989.

Ne exprimăm bucuria că inițiativa legislativă a fost semnată de un număr record de parlamentari (peste 300) și ca a primit în plenul Camerei Deputaților 275 de voturi „pentru”, dovedind că societatea noastră dorește să își cunoască mai bine trecutul recent și să pornească un proces necesar de conștientizare a propriei deveniri.

Ideea înființării unui muzeu pe tema Revoluției anticomuniste aparține mai multor parlamentari de Timiș din legislatura 2012 – 2016 care, în 2013, au transmis Ministerului Finanțelor o solicitare de alocare a sumei de 3 milioane de Euro pentru acoperirea costurilor aferente unei astfel de investiții.

În același an, la propunerea Ministerului Finanțelor, Ministerul Culturii a dat curs solicitării de finanțare, integrând obiectivul de investiții – care era, la data respectivă, doar o ipoteză, în lipsa unei clădiri care să aibă rolul de sediu, precum și în lipsa instituției propriu-zise – în portofoliul Unității de Management a Proiectului.

Din 2013, echipa noastră și-a asumat proiectul ca fiind unul „cheie” și care trebuie dus la bun sfârșit în pofida oricăror neajunsuri, sensibilităților încă existente în societate față de un astfel de demers, fluctuațiilor politice și inerentelor opinii contrare.

Deși parcursul a fost unul lung și dificil, contextul actual este unul promițător dacă ne gândim că proiectarea clădirii muzeului este în curs, necesarul financiar asigurat pentru investiție a crescut de la 3 milioane de Euro în 2013, la peste 20 milioane de Euro grație Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei parafat la 9 iunie 2022, iar în curând se va constitui o echipă de specialiști care va forma, de facto, corpusul profesional al muzeului.

Instituția muzeală va fi amenajată la Timișoara, în clădirea istorică a fostei Comenduiri a Garnizoanei Militare ce va fi restaurată, modernizată și dotată în acest scop, va prezenta evenimentele așa cum acestea au avut loc pe tot cuprinsul țării și va funcționa sub autoritatea Ministerului Culturii. Imobilul a fost identificat cu ajutorul Primăriei Timișoara, în anul 2015, și a fost ulterior transferat de la Ministerul Apărării Naționale, în administrarea Ministerului Culturii, prin efectul HG nr. 281/mai 2019.

Amintim faptul că Unitatea de Management a Proiectului a atribuit contractul de elaborare a proiectării la toate fazele pentru viitorul muzeu la finele anului 2021, actualmente fiind în curs de avizare faza Plan Urbanistic Zonal.

Precizăm că Unitatea de Management a Proiectului reprezintă entitatea din cadrul Ministerului Culturii abilitată să implementeze întregul proiect de realizare a Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 în virtutea atribuțiilor ce îi revin prin Proiectele F/P 1572 (2006) privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România și LD 2097(2021) privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală.

Facem public, în premieră, documentul semnat de parlamentari timișeni în 2013, în baza căruia a fost continuată inițiativa realizării Muzeului.

Detalii aici despre procesul aprobării actului normativ de înființare a instituției.