Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Întâlnire de lucru la Sibiu privind politicile publice „Cultura deschisă” și „Cultura viitorului”

Data publicării: 12 Iunie 2023

Întâlnirea organizată săptămâna viitoare la Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, dedicată prezentării propunerilor de politici publice „Cultura deschisă” și „Cultura viitorului”, se devansează cu o zi față de data anunțată inițial, având loc marți, 27 iunie 2023, pentru a beneficia de participarea Ministrului Culturii, doamna Raluca Turcan.

Mai multe detalii aici.

Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, cu sprijinul și participarea Complexului Național Muzeal ASTRA Sibiu, organizează o întâlnire de lucru dedicată autorităților locale din Regiunea de Dezvoltare Centru pentru prezentarea propunerilor de politici publice „Cultura deschisă” și „Cultura viitorului”.

Demersul este realizat în cadrul proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541) și va fi găzduit de Complexul Național Muzeal ASTRA în ziua de miercuri, 28 iunie 2023, între orele 10.00 – 13.00, la sediul din Strada Pădurea Dumbrava, nr. 16-20, Sibiu.

Politica publică „Cultura deschisă” pleacă de la nevoia reală de atenuare a nivelului diferit de dezvoltare manifestat pe mai multe paliere în cadrul Sectoarelor Culturale și Creative, dintre care cele mai vizibile sunt urban/rural, public/privat sau import/export cultural. Scopul politicii publice este creșterea numărului beneficiarilor cu acces la servicii și produse culturale diversificate și de calitate cu 30% până în anul 2030. Garantarea accesului la cultură – obiectivul general al acestei propuneri – este definit specific prin trei direcții mari de acțiune: crearea și îmbunătățirea mecanismelor financiare și administrative pentru finanțare, asigurarea de specialiști ai operatorilor culturali pregătiți  pentru comunicare, oferirea infrastructurii necesare unui acces facil și adecvat.

Politica publică „Cultura viitorului” pornește de la realitatea noilor tehnologii care, în Sectoarele Culturale și Creative, sunt utilizate într-o măsură foarte mică și inegal, cu diferențe semnificative între regiunile României și între urbanul mare și celelalte tipuri de comunități. Scopul politicii este pregătirea societății, a beneficiarilor și producătorilor de cultură pentru un viitor durabil, centrat pe oameni, care integrează universul digital. Obiectivul general asociat scopului enunțat este salvarea și punerea la dispoziție a  patrimoniului cultural și a creației contemporane folosind modalități durabile, incluzive și accesibile pe scară largă, în contextul noilor tehnologii.

La întâlnire sunt invitați să participe reprezentanți ai autorităților locale, precum și ai organizațiilor culturale de drept public și privat.

În vederea participării, cei interesați vor completa și transmite, până vineri, 23 iunie 2023, ora 16:00, formularul de înscriere disponibil aici.

Cheltuielile cu deplasarea și cazarea sunt suportate de participanți.

Pentru mai multe informații privind conținutul și desfășurarea evenimentului, vă puteți adresa domnului Ionică Pîrvu, expert coordonator din partea MC-UMP, la adresa de e-mail ionica.pirvu@umpcultura.ro.