Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ANUNȚ PUBLICITAR – CONTRACTARE VERIFICATORI TEHNICI SALA OMNIA- CNDB – CERINȚE B1, D, E, F

Data publicării: 19 Septembrie 2023

Prin prezentul anunț vă facem cunoscută intenția Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii de a achiziționa servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice (faza PT-DE) pentru proiectul „Sala Omnia – Centrul Național al Dansului București” dinBucurești – cerințe B1, D, E, F.

Conform prevederilor art.22, lit.c) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, asigurarea verificării documentației tehnico-economice prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi reprezintă una din obligațiile principale ale investitorilor, persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente.

Valoarea estimată a achiziției este de 11.137,50 lei, fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Dupa finalizarea achizitiei, se va incheia contract de prestari servicii cu operatorul economic selectat.

Verificarea documentației se va realiza la sediul Autorității Contractante.

În acest sens, a fost publicat în SEAP anunțul publicitar nr. ADV1384997/19.09.2023.

În cazul în care prestatorul este înscris în SEAP, oferta se va posta în SEAP, în caz contrar, se va transmite prin email, la adresa office@umpcultura.ro. Termenul până la care se pot transmite ofertele este 25.09.2023, ora 12.00. Ofertele vor include numele specialistului care va realiza verificarea si numarul atestatului.