Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Începe proiectarea pentru consolidarea și reabilitarea Vilei „Florica“ din Ștefănești (Argeș)

Data publicării: 29 Ianuarie 2024

Unitatea de Management a Proiectului din Ministerul Culturii a semnat contractul privind serviciile de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru consolidarea și reabilitarea Vilei „Florica“ de la Ștefănești, județul Argeș, aflată în administrarea Muzeului Național Brătianu. Investiția este finanțată prin Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), destinat reabilitării patrimoniului construit și modernizării unor clădiri culturale din România.

Contractul aferent elaborării D.A.L.I. pentru consolidarea și reabilitarea Vilei „Florica“ este în valoare de 76.100 de euro (fără TVA), prestatorul având obligația să elaboreze Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții în termen de maximum 90 de zile de la data emiterii ordinului privind începerea proiectării.

Aflată pe unul dintre cele mai frumoase domenii boierești din România, Vila „Florica“ este locul în care a trăit cea mai importantă familie de oameni politici ai României, fiind construită de Ion C. Brătianu începând cu 1858, dintr-o clădire de locuit care a fost extinsă prin supraetajare. În perioada 1889-1925, imobilul a fost modificat și renovat de către Ionel Brătianu, ajungând la forma actuală, în stil neoromânesc. Domeniul era alcătuit din conac, fermă, capelă, cramă, gară şi observator astronomic, toate amplasate în mijlocul unui vast parc cu grup statuar, înconjurat de podgoriile de la Ştefăneşti.

Vila „Florica“ este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, având codul AG-II-m-A-13805.01. Imobilul a fost păstrat într-o stare bună cu precădere la interior, deși există zone cu infiltrații și escoriații, iar o serie de elemente originale au fost distruse în cadrul unor intervenții neconforme realizate de-a lungul timpului. Consolidarea și reabilitarea vor duce la îmbunătățirea condițiilor necesare funcționării Muzeului Național Brătianu și a spațiilor utilizate de personalul angajat al muzeului, la valorificarea potențialului zonei atât cultural, cât și social.

Cel de-al treilea Acord-cadru de împrumut dintre România și BDCE, semnat pe 9 iunie 2022 și ratificat prin Legea nr. 337 / 9 decembrie 2022, prevede finanțarea proiectării și execuției lucrărilor pentru opt obiective de investiții în scopul restaurării complete a șase monumente istorice emblematice pentru România (Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti; Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ şi Opera Română din Cluj-Napoca; Vila „Florica” de la Ștefănești, județul Argeș; Conacul „Vârnav Liteanu” de la Liteni, județul Suceava; Așezămintele „Ion I.C. Brătianu” din București; Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 din Timișoara), la care se adaugă reabilitarea clădirii Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova și construirea unei noi săli de concerte destinată Operei Naționale Române din Iași. Costul total net al acestor investiții se ridică la 270 milioane de euro, din care 216 milioane de euro (80% din cost) provin din împrumutul de la BDCE și 54 milioane de euro (20% din cost) din contribuția de la bugetul de stat. Proiectul este implementat de Ministerul Culturii prin structura sa specializată – Unitatea de Management a Proiectului, perioada de implementare fiind de circa șapte ani.