Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Demarează proiectarea pentru consolidarea și reabilitarea Muzeului „Kalinderu“ din București

Data publicării: 16 Februarie 2024

Joi, 15 februarie, Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului a semnat contractul privind serviciile de elaborare a documentației de proiectare pentru consolidarea și reabilitarea Muzeului „Ion și dr. Nicolai Kalinderu“ din București, secție a Muzeului Național de Artă al României. Investiția este inclusă în Proiectul F/P 1562 (2006) privind reabilitarea monumentelor istorice din România, finanțat printr-un acord-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).

Contractul aferent elaborării documentației de proiectare pentru consolidarea și reabilitarea Muzeului „Kalinderu“ este în valoare de 98.121 de euro (fără TVA). Conform contractului, prestatorul are obligația să elaboreze:

  • Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), în termen de maximum 90 de zile de la data emiterii ordinului privind începerea proiectării;
  • Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.),  inclusiv orice studii și documentații necesare elaborării D.T.A.C. și eliberării autorizației de construire / Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției (D.T.O.E.), în termen de maximum 30 de zile de la data comunicată de către autoritatea contractantă;
  • Proiectul Tehnic de Execuție (P.T.E.), Detalii de Execuție (D.E.), caiete de sarcini și plan de Sănătate și Securitate în Muncă (S.S.M.), în termen de maximum 45 de zile de la data emiterii autorizației de construire.

Clădirea Muzeului „Kalinderu” a fost ridicată între anii 1906-1908 după planurile arhitectului Ion D. Berindei, la comanda lui Ion Kalinderu, jurist, om de cultură și președinte al Academiei Române, pentru a adăposti colecția de artă a acestuia. În 1914, după moartea proprietarului, imobilul trece în domeniul public al statului şi devine muzeu. Bombardamentele din cel de-al doilea război mondial au afectat clădirea și anexele, colecţiile fiind ulterior transferate Muzeului de Artă și Antichități. În imobil au funcţionat, de-a lungul timpului, Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ şi Uniunea Artiştilor Plastici, iar din 2005 clădirea a trecut în administrarea Muzeului Naţional de Artă al României. Situată în str. Vasile Sion nr.2-4, clădirea Muzeului „Kalinderu” are codul B-II-m-B-19696 în Lista Monumentelor Istorice.