Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Unitatea de Management a Proiectului va gestiona un nou proiect major pentru dezvoltarea infrastructurii culturale la nivel național

Data publicării: 08 Martie 2024

Guvernul României a aprobat, în ședința din 7 martie 2024, Memorandumul cu Tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru Proiectul „Temelii culturale”, care vizează salvarea unor monumente istorice şi construirea de clădiri cu destinație culturală.

Prin acest proiect, Ministerul Culturii propune realizarea a 14 obiective de investiții cu relevanță națională și europeană:

 • construirea sălii de spectacole a Operei Naționale Române Iași (în continuarea investiției demarate prin Acordul-cadru de împrumut pentru Proiectul LD 2097 din 2021 privind reabilitarea patrimoniului construit şi a clădirilor cu destinație culturală), aflat în implementare;
 • construirea unui corp nou de clădire pentru Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București;
 • restaurarea şi modernizarea în totalitate a Operei Naționale Române București și construirea unui depozit de decoruri (continuare a investiției realizată în perioada 2015-2016);
 • restaurarea și amenajarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu;
 • restaurarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naționale a României;
 • consolidarea, restaurarea și amenajarea sediului Muzeului Național de Artă Contemporană din București;
 • restaurarea parțială la interior și refacerea unor instalații la Ateneul Român;
 • restaurarea și amenajarea Vilei Reginei Maria de la Mamaia, jud. Constanța, și amenajarea terenului aferent;
 • restaurare și punere în valoare a domeniului (casa-muzeu, capela și anexele) de la Tescani, jud. Bacău – Secția „Dumitru și Alice Rosetti-Tescanu-George Enescu” a Muzeului Național „George Enescu”;
 • consolidarea și restaurarea Casei Samurcaș din cadrul Muzeului Țăranului Român;
 • restaurarea și punerea în valoare a Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni – Complexul Național Muzeal „Moldova” din Iași;
 • consolidarea, restaurarea și amenajarea Vilei arhitectului Paul Gottereau - spațiu cultural al Institutului Național al Patrimoniului din București;
 • restaurarea și amenajarea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca;
 • consolidarea, restaurarea și amenajarea sediului Administrației Fondului Cultural Național din București.

Aceste edificii sunt în administrarea unor instituţii publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii și se află în proprietatea publică a statului, cu excepția Vilei Reginei Maria de la Mamaia, aflată în procedură de preluare.

Obiectivele au fost selectate pe baza relevanței culturale, istorice, arhitecturale și urbanistice, a gradului de degradare, a importanței instituționale și a impactului socio-economic și de educație preconizat în urma realizării investițiilor. De asemenea, o importanță deosebită a fost acordată suplimentării sumei necesare pentru construirea noii săli de spectacole a Operei Naționale Române Iași, investiție cuprinsă cu valoarea de doar 15 milioane de euro net în Acordul-cadru de împrumut aflat în implementare începând din 2023, parafat de Guvernul României și BDCE în 2021.

Valoarea estimată a proiectului „Temelii culturale” se ridică la 262 milioane de euro în sumă netă, iar valoarea împrumutului contractat va fi de circa 209,6 milioane de euro, diferența urmând a fi considerată contribuția României la proiect.
Perioada de implementare va fi de 7 ani de la aprobarea împrumutului în forul de conducere al BDCE.

Memorandumul aprobat în ședința Guvernului din 7 martie a.c. facilitează deschiderea dialogului cu creditorul extern, un partener de cursă lungă al Ministerului Culturii, pentru analiza tehnică și financiară a fiecărui obiectiv de investiții în parte și a proiectului propus în ansamblul său.
În urma aprobării Memorandumului, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Culturii vor întreprinde demersurile necesare pentru transmiterea către Bancă a cererii de finanțare până în toamna acestui an și pregătirea proiectului împreună cu aceasta. Ulterior, vor fi parcurși paşii legali pentru negocierea, semnarea şi intrarea în vigoare a acordului-cadru de împrumut care se va încheia în acest sens.

Proiectul „Temelii culturale” va fi implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului, care dispune de o experiență de 17 ani în gestionarea investițiilor finanţate de BDCE.

În prezent, prin Unitatea de Management a Proiectului sunt în curs de implementare proiecte finanţate în cadrul a trei împrumuturi contractate de România de la BDCE, în valoare cumulată de 410,4 milioane de euro, alocate pentru 28 de obiective culturale, clasate ca monumente istorice de importanță națională şi clădiri de interes cultural. Dintre acestea, au fost deja finalizate lucrările de consolidare şi restaurare pentru 13 monumente istorice (printre care Palatul Culturii din Iași, Muzeul Naţional de Artă – Palatul Regal, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, Muzeul Colecțiilor de Artă – Palatul Romanit, Casa Albastră – Sibiu, Muzeul Național al Țăranului Român), precum şi lucrările de construire şi/sau reabilitare a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, a Bibliotecii Naţionale a României şi a Teatrului Maghiar din Cluj.