Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

RO-CULTURA: Lansarea apelului pentru inițiative bilaterale - runda 1/2018

Data publicării: 02 Iulie 2018

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, anunță lansarea primului apel pentru inițiative bilaterale din Fondul pentru relații bilaterale.

Fondul pentru Relaţii Bilaterale este parte integrantă a Programului RO-CULTURA.

Atenție! Scopul inițiativei bilaterale este de a dezvolta proiecte viitoare care să fie implementate în parteneriat.

Activități eligibile

Prezentul apel de inițiative bilaterale urmărește să acorde sprijin în vederea identificării de parteneri de proiect pentru pregătirea și dezvoltarea unei propuneri de proiect în parteneriat cu entități din Statele Donatoare, prin următoarele activități eligibile:

  • Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență, în scopul elaborării unor proiecte viitoare culturale și de patrimoniu cultural ce vor fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte aferente Programului RO-CULTURA;
  • Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării de proiecte în parteneriat prin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează sectorul cultural și patrimoniul cultural.

Activitățile pot fi implementate doar în România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Mai multe informații aici.