Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 24.04.2019 ora 10.00 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Locul desfășurării activității: Muzeul Etnografic al Transilvaniei

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
3 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

SĂLĂGEAN TUDOR-ALEXANDRU

96,67

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 10.00

2.

TÖTSZEGI TEKLA

92,33

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 10.10

3.

TOADER VASILICA-DANIELA

92,00

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 10.20

DOCUMENTARIST- studii medii: Scanare
2 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MEZEI DANIELA

97,00

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 10.30

2.

RĂDOIU-LEȘ GABRIELA-ANGELA

95,67

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 10.40

DOCUMENTARIST- studii medii: Manipulare bunuri culturale de patrimoniu
4 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

BUTNARIU IOAN

95,83

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 10.50

2.

FILIP ANDREI-VLĂDUȚ

90,50

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 11.00

3.

DELEAN-LUPOIAN VASILE

90,33

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 11.10

4.

NICULA-ANDREICA EMANUEL

89,67

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 11.20

FOTOGRAF
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

CIUPAG GEORGE

94,00

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 11.30

2.

DVORNIC OXANA

93,67

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 11.40

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
12 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MOCAN ANCUȚA

97,67

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 11.50

2.

PETAC SILVESTRU-DOREL

97,67

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 12.00

3.

ȘERDAN-ORGA DANIELA-CAMELIA

97,67

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 12.10

4.

MICU CRISTIAN

97,33

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 12.20

5.

TROȘAN LAURA

97,33

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 12.30

6.

BENKARA DANA

97,00

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 12.40

7.

SÎNTIUAN MIOARA-MIHAELA

97,00

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 13.00

8.

TONCA MARIA

97,00

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 13.10

9.

ZAHANICIUC ANCA-LAURA

97,00

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 13.20

10.

STOICA FLAVIA-PAULA

96,67

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 13.30

11.

APAI EMESE

95,67

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 13.40

12.

CÂMPEAN DANA-MARIA

95,67

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 13.50

Notă: Proba interviului va avea loc la sediul central al Bibliotecii Județene ,,Octavian Goga” Cluj, Calea Dorobanților 104, Cluj-Napoca (online: skype).

Locul desfășurării activității: Biblioteca Județeană ,,Octavian Goga” Cluj

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
1 post – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MOȘOIU FLOAREA-ELENA

94,50

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 14.00

DOCUMENTARIST- studii medii: Scanare
2 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

HULPOI OCTAVIA-DANA

98,00

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 14.10

2.

MORARIU MONICA

97,33

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 14.20

DOCUMENTARIST- studii medii Manipulare digitală
1 post – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

CENUȘE CONSTANTIN- VICTOR

96,33

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 14.20

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

DOCOLIN ANCA-IOANA

95,00

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 14.30

2.

FLORUȚĂU SIMONA

97,67

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 14.40

3.

VESCAN LIANA-MARIA

91,50

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 14.50

4.

ZOTEA ADRIANA

96,33

ADMIS

Sala de formare-etaj VII; 06.05.2019, ora 15.00

Notă: Proba interviului va avea loc la sediul central al Bibliotecii Județene ,,Octavian Goga” Cluj, Calea Dorobanților 104, Cluj-Napoca (online: skype).

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.

2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.      

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.      

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.