Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Locul desfășurării activității: Muzeul Etnografic al Transilvaniei

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
3 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

SĂLĂGEAN TUDOR-ALEXANDRU

96,67

96,00

96,33

ADMIS

2.

TOADER VASILICA-DANIELA

92,00

94,50

93,25

ADMIS

3.

TÖTSZEGI TEKLA

92,33

93,17

92,75

ADMIS

DOCUMENTARIST- studii medii: Scanare
2 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

RĂDOIU-LEȘ GABRIELA-ANGELA

95,67

91,33

93,50

ADMIS

2.

MEZEI DANIELA

97,00

85,00

91,00

ADMIS

DOCUMENTARIST- studii medii: Manipulare bunuri culturale de patrimoniu
4 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

BUTNARIU IOAN

95,83

85,17

90,50

ADMIS

2.

FILIP ANDREI-VLĂDUȚ

90,50

89,00

89,75

ADMIS

3.

NICULA-ANDREICA EMANUEL

89,67

87,83

88,75

ADMIS

4.

DELEAN-LUPOIAN VASILE

90,33

82,83

86,58

ADMIS

FOTOGRAF
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

CIUPAG GEORGE

94,00

95,00

94,50

ADMIS

2.

DVORNIC OXANA

93,67

94,00

93,83

ADMIS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
12 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

ȘERDAN-ORGA DANIELA-CAMELIA

97,67

96,67

97,17

ADMIS

2.

STOICA FLAVIA-PAULA

96,67

95,67

96,17

ADMIS

3.

TROȘAN LAURA

97,33

94,33

95,83

ADMIS

4.

MICU CRISTIAN

97,33

94,00

95,66

ADMIS

5.

PETAC SILVESTRU-DOREL

97,67

93,50

95,58

ADMIS

6.

MOCAN ANCUȚA

97,67

92,00

94,83

ADMIS

7.

BENKARA DANA

97,00

92,17

94,58

ADMIS

8.

TONCA MARIA

97,00

92,00

94,50

ADMIS

9.

CÂMPEAN DANA-MARIA

95,67

92,67

94,17

ADMIS

10.

ZAHANICIUC ANCA-LAURA

97,00

90,83

93,91

ADMIS

11.

APAI EMESE

95,67

90,17

92,92

ADMIS

12.

SÎNTIUAN MIOARA-MIHAELA

97,00

86,50

91,75

ADMIS

Locul desfășurării activității: Biblioteca Județeană ,,Octavian Goga” Cluj

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
1 post – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

MOȘOIU FLOAREA-ELENA

94,50

91,50

93,00

ADMIS

DOCUMENTARIST- studii medii: Scanare
2 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

MORARIU MONICA

97,33

91,00

94,16

ADMIS

2.

HULPOI OCTAVIA-DANA

98,00

87,17

92,58

ADMIS

DOCUMENTARIST- studii medii Manipulare digitală
1 post – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

CENUȘE CONSTANTIN- VICTOR

96,33

94,00

95,16

ADMIS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

FLORUȚĂU SIMONA

97,67

96,33

97,00

ADMIS

2.

DOCOLIN ANCA-IOANA

95,00

97,77

96,38

ADMIS

3.

ZOTEA ADRIANA

96,33

91,83

94,08

ADMIS

4.

VESCAN LIANA-MARIA

91,50

93,50

92,50

ADMIS

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.

2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.

3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

4.Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.

5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.

8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs pot solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.