Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele probei scrise din 02.09.2019 ora 10.00 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare

 • 1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână
 • 1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

ȘTEFAN CIPRIAN-ANGHEL

85,00

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 10.00

2.

TOMEGEA GEORGE-OCTAVIAN

82,33

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 10.10

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
3 posturi - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

STREZA MARIUS-FLORIN

89,33

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 10.20

2.

MONDOC MIHAELA

89,00

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 10.30

3.

IGNAT IOAN-COSMIN

82,00

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 10.40

4.

VERGU IONELA-MIHAELA

Absent

RESPINS

-

5.

PASĂREA IONELA

Absent

RESPINS

-

FOTOGRAF  
3 posturi - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

POPA SILVIU-IOAN

81,67

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 10.50

2.

DAN BIANCA-DIANA

80,00

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 11.00

3.

CRIȘU-MANEA RĂZVAN-ALEXANDRU

78,33

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 11.10

4.

VASILIU ALEXANDRU

64,97

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 11.20

5.

VULPE PETRE-LUCIAN

Absent

RESPINS

-

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

GĂVAN ELENA

95,67

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 11.30

2.

CREȚU MIRELA

90,00

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 11.40

3.

ROBU LUCIAN-NICOLAE

84,67

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 11.50

4.

BARON MARIAN-OVIDIU

82,33

ADMIS

Sala Auditorium, 06.09.2019 ora 12.00

NOTĂ: Proba interviului se va desfășura online (skype).

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.  
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate. 
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.