Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Societatea Română de Radiodifuziune

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare 
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

CONSTANTIN ZUBIN-TUDOR

97,00

85,33

91,17

ADMIS

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

MOGOȘANU DAN

94,67

94,33

94,50

ADMIS

DOCUMENTARIST - studii medii: Conversie analog-digital
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

CAZACU IONUȚ-CĂTĂLIN

96,00

81,33

88,67

ADMIS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi - 8 ore/zi, 40  ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

VEZETEU LAURA

98,33

85,83

92,08

ADMIS

2.

BOLAT ȘIRIN-DIANA

96,67

86,00

91,34

ADMIS

3.

DUMITRU ANDRA-MITIA

96,33

86,33

91,33

ADMIS

4.

BUTTU MARTA ALEXANDRA

97,17

76,17

86,67

ADMIS

 

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Arhiva Națională de Filme București

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 4h/zi, 20 ore/săptămână
1 post - 5 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

FULGER IONUȚ-MIHAI

97,00

86,83

91,92

ADMIS

2.

IVAN ANA

75,00

83,50

79,25

ADMIS

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare fișiere digitale/resurse culturale
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

ȘERBAN ELENA

94,00

73,83

83,92

ADMIS

DOCUMENTARIST - studii medii: Postprocesare video
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

UNGUREANU RĂZVAN-GABRIEL

80,83

92,33

86,58

ADMIS

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

DIȚĂ NINA

82,17

85,17

83,67

ADMIS

DOCUMENTARIST - studii medii: Recondiționare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

SIMA VALERIA

94,00

90,00

92,00

ADMIS

DOCUMENTARIST - studii medii: Conversie analog-digital
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

DĂNCĂESCU OVIDIU-MIHAI

94,67

96,67

95,67

ADMIS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
2 posturi - 8 ore/zi, 40  ore/săptămână
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

FULGER RUXANDRA-LAURA

98,33

93,67

96,00

ADMIS

2.

TANSANU ANABELA

96,33

89,67

93,00

ADMIS

3.

BEBU AMALIA ELENA

74,67

84,17

79,42

ADMIS

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.

2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.

3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

4.Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.

5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.

8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs pot solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.