Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 04.11.2019 ora 10.00 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Bucovinei Suceava

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare 
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

POLOCOȘERIU TIBERIU-EUGEN

94,00

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.00

2.

BĂDĂLUȚĂ CARMEN-MARIANA

95,67

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.10

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
2 posturi-4 ore/zi, 20 ore/săptămână
1 post-2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

ȚEHANIUC LILIANA-FLORENTINA

98,33

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.20

2.

COTOC VASILICA

98,33

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.30

3.

APARASCHIVEI ALINA-ELENA

97,67

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.40

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
1 post (2 ore/zi, 10 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MOLDOVEANU GHEORGHIȚĂ

97,67

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 10.50

FOTOGRAF
2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

ȚIBULCĂ IRINA-MANUELA

97,67

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 11.00

2.

VARTOLOMEI PAULA

98,33

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 11.10

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
6 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

PREPELIUC AUREL-GHEORGHE

94,33

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 11.20

2.

IFRIMESCU ANA-MARIA

94,33

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 11.30

3.

URSU CONSTANTIN-EMIL

99,00

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 11.40

4.

NICULICĂ BOGDAN-PETRU

96,00

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 11.50

5.

DEJAN MONICA-SANDA

94,67

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 12.00

6.

DEJAN BOGDAN-ȘTEFAN

94,33

ADMIS

Sala de conferințe (parter), ora 12.10

NOTĂ: Proba interviului se va desfășura online (skype).

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.

2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.       

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate. 

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.