Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIULUI din 30.03.2020 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu

DOCUMENTARIST - Selecție și validare
1 post (1 oră/zi, 5 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

1.

MALEAROV SIMONA-MARIA

87.00

ADMIS

DOCUMENTARIST - Manipulare resurse culturale
1 post (1 oră/zi, 5 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

1.

REPEDE CAMELIA ELENA

81.67

ADMIS

DOCUMENTARIST - Scanare
2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

1.

HĂȘEGAN ȘTEFAN

54.83

ADMIS

2.

STOIA ADRIAN

74.67

ADMIS

BIBLIOGRAF - Catalogare resurse culturale
1 post (3 ore/zi, 15 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

1.

VERZA TEODORA

74.67

ADMIS

NOTĂ: Proba interviului s-a desfășurat online (skype).

  1. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviului, la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
  2. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
  3. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
  4. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  5. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.