Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 12.06.2020 ora 10.30

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea – ICEM TULCEA

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post - 1 oră/zi, 5 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

TITOV IULIANA

78.67

ADMIS

online-skype,
18.06.2020 ora 10.00

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

SIMIONESCU CARMEN

95.00

ADMIS

online-skype,
18.06.2020 ora 10.15

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

KAIM CAMELIA

91.00

ADMIS

online-skype,
18.06.2020 ora 10.30

2.

CIOCOIU MĂDĂLINA

91.33

ADMIS

online-skype,
18.06.2020 ora 10.45

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

MANEA LĂCRĂMIOARA

95.00

ADMIS

online-skype,
18.06.2020 ora 11.00

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea (centru regional de digitizare)

INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ 
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

NICHERSU ANA

89.00

ADMIS

online-skype,
18.06.2020 ora 11.15

BIBLIOGRAF - studii superioare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

IONESCU-PREOTU ANAMARIA

22.77

RESPINS

-

Notă: Adresa de skype la care se va susține proba interviului este: E-cultura Culturalia.

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.

2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.   

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate. 

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.