Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE contestației PROBEI SCRISE din 15.09.2020

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 15.09.2020 E-cultura: Biblioteca Digitală a României” în urma contestației depuse în cadrul concursului pentru pentru ocuparea postului de DOCUMENTARIST – Manipulare resurse culturale (Locul desfășurării activității: Muzeul Național de Artă al României – Muzeul Colecțiilor de Artă), DOCUMENTARIST – Manipulare resurse culturale

Nr. crt.

 NUME/PRENUME

 Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ DATA
ORA INTERVIU

1.

IONESCU MARIA CLAUDIA

48.33

RESPINS

-

 

Notă: Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.