Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele contestației depuse în cadrul concursului pentru ocuparea postului de BIBLIOGRAF – Catalogare resurse culturale

REZULTATELE INTERVIULUI din 18.09.2020
E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

în urma contestației depuse în cadrul concursului pentru pentru ocuparea postului de BIBLIOGRAF – Catalogare resurse culturale

Locul desfășurării activității:
Muzeul Național de Artă al României – Muzeul Colecțiilor de Artă

BIBLIOGRAF Catalogare resurse culturale

Nr. crt.

 

NUME/PRENUME

 

Punctaj obținut

 

ADMIS/
RESPINS

1.

PASCARU MARIANA-DORINA

49,33

RESPINS

 

Notă: Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.