Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Locul muncii:
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

 DOCUMENTARIST - Selecție și validare
1 post - 1 oră/zi, 5 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

TUDOR AURELIA

92.00

82.67

87.33

ADMIS

DOCUMENTARIST - Scanare
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

PETCU RĂZVAN

81.33

74.67

78.00

ADMIS

2.

GOEAN BOGDAN-ALEXANDRU

69.66

71.67

70.66

ADMIS

DOCUMENTARIST - Manipulare digitală
1 post - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

MANEA NICOLETA

88.66

85.33

87.00

ADMIS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
2 posturi - 2 ore/zi, 10 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

DINA RAREȘ-IOAN

89.66

90.33

89.66

ADMIS

2.

ONOIU GEORGIANA

87.33

87.33

87.33

ADMIS

Locul muncii:
Muzeul Municipiului București
 

DOCUMENTARIST – Selecție și validare
1 post – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

OPRIȘ VASILE-OCTAVIAN

88.00

90.00

89.00

ADMIS


DOCUMENTARIST – Scanare
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

CLEȘIU SORIN

65.66

66.67

66.16

ADMIS

 DOCUMENTARIST - Manipulare digitală
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

ROȘCA ADRIANA-MIHAELA

80.33

78.33

79.33

ADMIS

 BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
4 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

STREINU ALINA-OANA

67.66

88.33

78.00

ADMIS

2.

VASILIEVICI ALEXANDRA - ANIȚA

74.66

79.33

77.00

ADMIS

3.

MANEA IOANA - IULIA

78.33

70.33

74.33

ADMIS

 Locul muncii:
Biblioteca Metropolitană Bucureşti

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
3 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

IVAN ANCA-VALERIA

87.66

82.67

85.16

ADMIS

2.

BADEA ANCA

74.33

78.33

76.33

ADMIS

3.

PREDA FLORIN - CLAUDIU

72.00

77.67

74.83

ADMIS

4.

SULTANA OLIMPIA

70.33

69.67

70.00

RESPINS

Locul unde se va desfășura activitatea:
Direcția Județeană pentru
Cultură Tulcea
(centru regional de digitizare)

BIBLIOGRAF
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

AILINCĂI SORIN - CRISTIAN

85.00

84.33

84.67

ADMIS

 

  1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult: o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă sau la adresa de e-mail: office@umpcultura.ro.
  3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
  5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
  8. Prin excepție de la prevederile pct. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.