Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATE FINALE La examenul de promovare în grade și trepte profesionale pentru personalul contractual desfășurat în data de 28.04.2021

În aplicarea prevederilor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.04.2021 s-a susținut examenul de promovare de pe postul de consilier debutant pe postul de consilier gradul II în cadrul Programului RO-CULTURA.

Candidatul a obținut 85 de puncte, fiind astfel promovat în postul de consilier gradul II.