Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Consilier afaceri europene - expert verificare financiară în cadrul Programului PA 14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”

Data publicării: 08 Martie 2022

DENUMIREA POSTULUI:

Funcție contractuală: Consilier afaceri europene - expert verificare financiară (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) – perioadă determinată

TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN
- probă scrisă, interviu

 Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).

Data probă scrisă: 30 martie 2022, ora 10:00
Data interviu: 04 aprilie 2022

Telefon: 021.222.84.79

Detalii concurs

Documente utile