Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante în scopul implementării investițiilor și reformelor din PNRR

Data publicării: 28 Iulie 2022

Nr. crt.

COD
IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

ZIUA/SALA/ ORA

1

PNRR2254

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1230

2

PNRR2238
PNRR2237

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1240

3

PNRR2252

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1250

4

PNRR2257

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1300

5

PNRR2235

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1310

6

PNRR2236

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1320

7

PNRR2249

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1330

8

PNRR2253

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1340

9

PNRR2256
PNRR2255

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1350

10

PNRR2258
PNRR2259

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1400

11

PNRR2205

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1410

12

PNRR2251
PNRR2216

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1420

13

PNRR2202

ADMIS

01.08.2022/503 Ora 1430

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

  1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  2. capacitatea de analiză și sinteză;
  3. motivația candidatului;
  4. comportamentul în situațiile de criză;
  5. inițiativă și creativitate.