Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul POCA

Data publicării: 11 Octombrie 2022

Nr. crt.

Nume și prenume

ZIUA/SALA/ ORA

ADMIS/ RESPINS

Motiv respingere dosar

1

POCA 3048

13.10.2022/ 503 Ora 1300

ADMIS

 

2

POCA 3064

13.10.2022/ 503 Ora 1315

ADMIS

 

3

POCA 3072

13.10.2022/ 503 Ora 1330

ADMIS

 

4

POCA 3077

13.10.2022/ 503 Ora 1345

ADMIS

 

5

POCA 3078

13.10.2022/ 503 Ora 1400

ADMIS

 

6

POCA 3085

13.10.2022/ 503 Ora 1415

ADMIS

 

7

POCA 3082

13.10.2022/ 503 Ora 1430

ADMIS

 

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.