Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATUL CONTESTAȚIEI în urma concursului organizat în data de 26.07.2023 pentru ocuparea funcției de Consilier pentru Afaceri Europene specialist devize

Data publicării: 27 Iulie 2023

Nr. crt.

Cod identificare

Punctaj proba scrisă în urma recorectării

ADMIS/
RESPINS

SALA/ ORA/DATA*

1.

CAE2320

53,33

ADMIS

Sala 503; ora: 13:45 /31.07.2023

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) abilități de comunicare;
  f) inițiativă și creativitate.      
 3. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 4. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.