Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere Programul PA14 – RO-CULTURA

Data publicării: 22 Septembrie 2023

CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE -  EXPERT TEHNIC

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

SALA/ ORA

MOTIV RESPINGERE DOSAR

 1.

 CAE3207

 RESPINS

-

Nu îndeplinește condițiile privind experiența solicitată

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.