Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului vacant de EXPERT IMPLEMENTARE (CEDV)

Data publicării: 20 Noiembrie 2023

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului vacant de EXPERT IMPLEMENTARE - Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori (CEDV)

Nr. crt.

COD
IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

ZIUA/SALA/ ORA

1

EI4087

ADMIS

23.11.2023/ Sala 503 Ora 1500

2

EI4092

ADMIS

23.11.2023/ Sala 503 Ora 1515

3

EI4097

RESPINS

Lipsă experiență în domeniul solicitat

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.