Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE / Programul PA14 – RO-CULTURA

Data publicării: 16 Ianuarie 2024

CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE -  EXPERT TEHNIC

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

DATA/SALA/ ORA

 1.

 CAE69

 ADMIS

22.01.2024/Sala 503/09:30

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

  1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  2. capacitatea de analiză și sinteză;
  3. motivația candidatului;
  4. comportamentul în situațiile de criză;
  5. inițiativă și creativitate.