Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în data de 17.01.2019 - PROBA SCRISĂ

E-cultura: Biblioteca Digitală a României

DOCUMENTARIST – studii superioare Selecție și validare

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ANDREI VASILE    

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

2.

MIHAI DANIELA   

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

3.

FLORICICĂ LUANA - ROXANA   

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

4.

IAMANDESCU IOANA-IRINA   

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

5.

SAIDAC ALIN

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

6.

BĂLĂNOIU STELICĂ   

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

7.

MIHAI ION AUREL

RESPINS

-

Lipsă studii și experiență  în domeniile solicitate

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

STAN ANIA    

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

2.

NISTOR GEORGE ALIN   

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

3.

TUFARU ILIE MARIAN  

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

4.

IANCU ALINA   

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

5.

ȘERBAN CRISTINA ALEXANDRA 

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

6.

BORLEAN OANA-CRINA  

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

7.

COȘMELEAȚĂ ADRIANA

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

8.

STREINU MARIUS CRISTIAN 

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

9.

CHIOSEA SILVIA  

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

10.

MANOLACHE VLAD-ANDREI  

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

11.

DINU GEORGIANA    

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

12.

STROE ADRIANA   

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

13.

PĂUN SORINA    

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

14.

IANCU LIVIU-MIHAIL   

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

15.

TULAI RADU

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

16.

UDREA FLORENTINA   

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

17.

BURUIANĂ MIHAELA    

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

18.

BĂLĂNOIU STELICĂ   

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

19.

BĂZDRĂGAN LAURA-CRISTINA         

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

20.

COPĂCEA ALEXANDRA-LILIANA

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

21.

CLEPCEA VIORICA LUMINIȚA

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

22.

ALBU LAURA-IOANA  

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

23.

KOVACS IOSEF

ADMIS

Sala 315; ora: 1130

-

24.

POPA ANDREEA   

 

RESPINS

 

-

Lipsă studii în domeniile solicitate

BIBLIOGRAF - Catalogare resurse cartografice și spațiale

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

BĂDULESCU ELENA-BIANCA

 

RESPINS

 

-

Lipsă studii în domeniile solicitate

DOCUMENTARIST- studii medii Manipulare digitală

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

GRIGORAȘ BIANCA ELENA

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

2.

ȘAȘAN ANDREI 

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

3.

MIHAI ION AUREL   

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniile solicitate

4.

FILIP GEORGETA 

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniile solicitate

DOCUMENTARIST - studii medii Manipulare documente/publicații

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ȘERBAN IULIU 

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

2.

MIHAI ION AUREL   

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

3.

ASAFTEI GABRIELA-ALEXANDRA 

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

4.

FILIP GEORGETA 

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

DOCUMENTARIST - studii medii Scanare

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ȘERBAN RUXANDRA MARCELA  

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

2.

NEAGU CRISTINA AURA 

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

3.

NICULESCU DOINA-ROXANA

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

4.

MIHAI ION AUREL   

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

5.

FLORESCU COSMIN-RĂZVAN

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

6.

SAFTA VLAD ALEXANDRU

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

7.

FILIP GEORGETA 

ADMIS

Sala 315; ora: 0900

-

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii și Identității Naționale.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.