Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Program Operational Asistență Tehnică

Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

Suma totală:

  • 73.839.812,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
  • 4.795.200,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată).

Obiectivul specific

1.1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte; Obiectivul specific
1.2. Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE.

Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI

Suma totală:

  • 60.424.471,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
  • 3.924.000,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată).

Obiectivul specific

2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI; Obiectivul specific
2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi.

Axa Prioritară 3 - Creșterea eficienței resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România

Suma totală:

  • 101.630.588,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
  • 6.599.949,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată).

Obiectivul specific

3.1. Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014