Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Călăraşi

Descriere obiectiv

Sediul D.J.C.P.N. Călărași funcţionează într-o clădire monument istoric, înscrisă în Lista Monumentelor Istorice LMI 2004 având codul CL-II-m-B-14596, sub denumirea  „Casa Ana și Marinache Popescu”.

Corpul A - clădirea principală - este o construcţie impozantă, de stil eclectic, cu un parțiu arhitectural ordonat şi riguros și cu un regim de înălțime subsol parţial, demisol, hochparter şi pod, parţial mansardat. Sistemul constructiv este realizat din zidărie portantă din cărămidă, cu planşee din lemn. Planşeul peste subsol este din bolţişoare de cărămidă, rezemate pe profile metalice. Şarpanta este din lemn, iar învelitoarea este din tablă zincată.

Corpul B - anexă - este o construcţie cu regimul de înălţime parter şi pod. Sistemul constructiv este din zidărie portantă de cărămidă, cu planşeu din bolţişoare de cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă zincată.

Ambele corpuri de construcţie, având o vechime de circa 115 ani, prezentau degradările specifice structurilor din zidărie portantă şi planşee din lemn: fisurări şi crăpături ale zidăriilor, cu precădere în dreptul golurilor de uşi şi ferestre, biodegradarea elementelor din lemn ale podului și șarpantei.

Principalele tipuri de lucrări

Lucrările de consolidare se referă la executarea unor injectări de fisuri şi crăpături, cămăşuirea pereţilor parterului şi a aticului, în pod, cu tencuieli armate, consolidarea planşeelor existente, reabilitarea/refacerea planşeelor din bolţişoare din cărămidă pe profile metalice şi revizuirea tuturor componentelor structurale ale şarpantei din lemn. Lucrările de restaurare care se execută sunt de natura refacerii pardoselilor, treptelor, asanarea subsolului, recompartimentarea demisolului, compartimentare uşoară, din gipscarton, realizarea unor buiandrugi din beton armat la uşile existente, revizuirea şarpantei cu consolidarea aticului, refacerea tencuielilor interioare şi exterioare, realizarea de zugrăveli semilavabile, recondiţionarea tâmplăriei interioare şi exterioare (cu geam termoizolant). De asemenea, se execută lucrări de combaterea umidităţii ascensionale și termoizolarea construcţiei prin executarea unei termoizolaţii exterioare. Intervenţiile asupra decoraţiilor vor fi de natura restaurării decoraţiilor (consolidări, curăţiri, completări, aplicarea unui strat protector, integrare cromatică), execuţiei tencuielilor balustradelor şi execuţiei mâinilor curente din piatră, execuţiei treptelor noi din piatră, restaurării vasului decorativ din teracotă, restaurării uşilor şi ferestrelor din lemn sculptat, de la intrarea principală. Lucrările de intervenţii la instalaţiile interioare şi exterioare sunt de natura recondiţionării, reparării şi înlocuirii instalaţiilor sanitare, termice, electrice, de ventilare şi climatizare.

  • Valoarea investiției (cuprinde lucrările proiectare și de execuție) este de 2.364.994 Euro, fără TVA.
  • Durata lucrărilor de execuție: 14 luni calendaristice.
  • Stadiu: lucrări de execuție finalizate în iulie 2011.

 

Galerie multimedia