Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Biblioteca Franceză „Omnia” Craiova - Filială a Bibliotecii Naționale a României

Descriere obiectiv

Monument istoric clasat, având cod LMI 2004 DJ-II-m-B-08029, clădirea s-a construit în 1890-1905, cel mai probabil după proiectul arhitectului francez Albert Galleron, în stil eclectic cu predominante influențe neoclasice și neobaroce la interior, cu vitralii realizate în stilul școlii românești, cu motive geometrice și florale, scară interioară și feronerie în stil baroc, plafoane cu margini aurite, oglinzi venețiene, lambriuri sculptate, lampadare elegante și deosebit de frumoase.

Istoria bibliotecii craiovene începe imediat după Revoluția din Decembrie 1989, când, din inițiativa unui grup de intelectuali români, cu sprijinul Institutului pentru Dezvoltarea Relaţiilor Culturale cu România din Lyon-Franţa şi cu ajutorul Primăriei din Lyon, au fost puse bazele unei colecții de carte franceză, la Craiova. La 25 mai 1990, prin Ordinul semnat de ministrul Culturii de la acea dată, Andrei Pleşu, Biblioteca Franceză „Omnia” a devenit filială a Bibliotecii Naţionale a României.

Principalele tipuri de lucrări propuse prin proiect:

Intervențiile structurale vor îmbunătăți gradul de eficiență și durabilitate a construcției, vor crește accesibilitatea și siguranța vizitatorilor, vor spori atractivitatea prin dotări corespunzătoare și prin utilizarea de materiale de calitate compatibile cu statutul de monument istoric al imobilului. La nivelul componentelor principale, se va interveni pentru eradicarea biodegradării și eliminarea umidității în scopul asanării și conservării monumentului istoric. Se va reconsidera amenajarea clădirii ca bibliotecă, cu spațiile conexe necesare funcționării în condiții moderne, cu spații expoziționale și multifuncționale și consolidarea clădirii fără afectarea plasticii arhitecturale și ținând cont de statutul de monument istoric. Se va proceda la alinierea, în măsura în care statutul de monument o va permite, a soluțiilor de instalații la propunerea de amenajare și la normativele în vigoare, unele dintre echipamente propuse fiind un lift pentru persoane și centrale termice eventual în condensație. Lucrările vor  cuprinde, de asemenea, refacerea tencuielilor degradate la pereți și tavane, restaurarea integrală a acoperișului, reabilitarea tâmplăriei interioare și exterioare, reabilitarea pardoselilor calde și reci și a scării interioare și restaurarea detaliată a componentelor artistice. Se vor înlocui și/sau reface instalațiile electrice, de ventilare și condiționare, sanitare și de curenți slabi și a sistemelor de antiincendiu și antiefracție. Lucrările de restaurare, reabilitare arhitectură și elemente decorative se vor efectua numai pe bază de probe prealabile. Refacerea integrală a trotuarelor de protecție, din dale de piatră, a pavimentelor exterioare din curte, reamenajarea spațiilor verzi, precum și asigurarea unui iluminat exterior arhitectural, favorabil perceperii obiectivului, din incintă și din parcursul stradal sunt de asemenea obiective ale intervenției.

  • Valoarea contractului design & build (cuprinde serviciile de proiectare - cu excepția fazei D.A.L.I. -, lucrările de execuție și serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor) este de 3.501.054,22 Euro, fără TVA.
  • Durata de implementare: 27 de luni, din care 3 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție, exclusiv intervalele necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizației de construire.
  • Procedura de contractare: achiziție publică simplificată.
  • Stadiu: Contract semnat în noiembrie 2020.

 

Galerie multimedia