Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Muzeul Național al Ţăranului Român

Descriere obiectiv

Muzeul Național al Ţăranului Român, înființat la 5 februarie 1990, este continuatorul unor tradiții muzeale datând încă din anul 1875, când a fost constituită, pe lângă Muzeul Național al Antichității, prima secțiune de artă textilă cu „lucrări făcute la țară”. Clădirea, ilustrare a stilului neoromânesc inspirat din tradiția brâncovenească, dispusă în forma incintelor de tip monastic, a fost finalizată în anul 1941, luând înfățișarea actualului monument de arhitectură care este sediul Muzeului Național al Țăranului Român. Zidăria aparentă din cărămidă roșie, arcadele și elementele traforate, dimpreună cu foișorul, conferă clădirii somptuozitatea unui adevărat palat al artei. Zidită pe temelii de piatră și în cărămidă aparentă, în maniera preferată a lui Ghica-Budești, construcția îmbină tradiția națională de arhitectură cu elementele de artă feudală, având aspectul de cetate întărită. Fațada se distinge prin alternanța de șiruri de cărămidă, de un efect și o simetrie impecabile.

Principalele tipuri de lucrări executate:

Intervențiile propuse prin proiect asigură integritatea structurală a monumentului în limitele rigorilor impuse de normele actuale și revenirea la „starea de sănătate” de debut, prin intervenții structurale cu materialele originare puse în operă tradițional și completate cu eficiență și discreție de cele moderne. Monumentul a fost adus cât mai aproape posibil de înfățișarea inițială, prin eliberarea construcției de intervențiile târzii, parazitare, real lipsite de valoare funcțională și arhitecturală, operație care să îi confere acestuia atributele arhitecturii contemporane. Totodată, clădirea beneficiază de dotarea tehnică și utilitățile caracteristice unui spațiu muzeal modern, precum şi de o funcționalitate actuală, în concordanță cu necesitățile unui muzeu contemporan. Pentru reabilitarea edificiului, s-au efectuat lucrări de structură, arhitectură și instalații.

  • Valoarea investiției (cuprinde lucrările de proiectare și de execuție): 6.321.163 Euro, fără TVA, din care lucrarile de execuție reprezintă 6.235.363 Euro, fără TVA.
  • Durata lucrărilor de execuție: 20 luni.
  • Stadiu: Lucrări finalizate în noiembrie 2017.

 

Galerie multimedia