Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ANUNȚ / Achiziție lucrări de punere în siguranță și conservare (intervenții de urgență), inclusiv proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiție Muzeul Național ”George Enescu”

Data publicării: 10 Ianuarie 2024

15.01.2024

---

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii (MC) intenționează să achiziționeze lucrări de punere în siguranță și conservare (intervenții de urgență), inclusiv proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiție Muzeul Național ”George Enescu”.

Valoarea estimată a achiziției este de 595.551,25 lei, fără TVA.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Operatorii economici vor prezenta o ofertă astfel încât să respecte prevederile Caietului de Sarcini și ale proiectului elaborat, documente anexate prezentului anunț publicitar.

Pe lângă propunerea tehnică și financiară, operatorii vor completa formularele anexate anunțului și vor transmite un certificat constatator ONRC valabil, din care să reiasă că obiectul contractului are corespondent în codurile CAEN (activități principale și/sau secundare) înscrise în acesta și să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire anexată cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la publicarea prezentului anunț. Acestea se vor transmite pe adresa de e-mail office@umpcultura.ro.

Ofertele se transmit la adresa de e-mail office@umpcultura.ro până cel târziu la data de 16.01.2024, ora 15:00.

După semnarea contractului, se va constitui garanție de bună execuție de 10% din valoarea acestuia, în condițiile art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documente