Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Calendar evenimente

A început proiectarea pentru Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989

Data publicării: 22 Noiembrie 2021

Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare și asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor la viitorul Muzeu Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989, demarată în iunie a.c., s-a încheiat la 15 noiembrie 2021, prin semnarea contractului dintre MINISTERUL CULTURII – UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI și S.C. POPP & ASOCIAȚII S.R.L.  având ca subcontractanți S.C. PIPE DESIGN S.R.L. și S.C. WESTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L.

Prestatorul și-a început propriu-zis activitatea odată cu emiterea Ordinului de începere a proiectării, la data de 19 noiembrie a.c.

Pentru îndeplinirea cerințelor și standardelor impuse de autoritatea contractantă, proiectantul declarat câștigător a propus un colectiv complex și numeros format din arhitecti, ingineri proiectanți, structuriști, de instalații, topograf, geotehnician, urbanist, muzeograf, istoric, psiholog specialist în educație muzeală, specialiști în proiectarea de spații imersive, realitate virtuală și augmentată, designer grafic, specialiști în proiectare media și design iluminare.
Proiectantul și partenerii săi se angajează, ca prin contractul semnat, să presteze serviciile de proiectare într-un interval de 8 luni, exclusiv perioadele de avizare și aprobare a documentațiilor, pentru suma totală de 965.000 Euro, fără TVA.
Proiectantul va elabora documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții, după cum urmează:

  1. elaborare studiu de fezabilitate, cu următoarele sub-etape:
    1. plan urbanistic zonal (PUZ), care include:  studiile de fundamentare, PUZ propriu-zis, documentațiile necesare obținerii avizelor și acordurilor, inclusiv informarea și consultarea populației, cu respectarea prevederilor din domeniu. Se vor elabora toate documentele/documentațiile necesare pentru fiecare etapă a PUZ-ului și se vor obține avizele, acordurile și aprobările necesare pentru PUZ, elaborare documentații pentru obținere CU, precum și elaborarea studiului preliminar privind concepția muzeală și definirea conținutului științific și elaborarea studiului privind modalitățile expoziționale și experiențele de vizitare;
    2. studiu de fezabilitate (studiu istoric-arhitectural-urbanistic, elaborare relevee pentru toate specialitățile, elaborare expertiză tehnică pentru structură și instalații, elaborare studiu geotehnic și ridicare topografică, elaborare audit energetic, elaborare documentaţii pentru obţinerea tuturor avizelor și/sau acordurilor necesare prevăzute prin Certificatul de Urbanism (CU), elaborare studiu de fezabilitate, definitivarea concepției muzeale și a conținutului științific, elaborare documentație tehnică pentru modalitățile expoziționale și experiența de vizitare;
  2. proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (elaborare P.A.C., P.A.D., P.O.E., scenariul de securitate la incendiu, elaborare documentații pentru obținerea de avize și acorduri solicitate prin CU);
  3. proiect tehnic de execuţie (definitivare concepție muzeală, proiectarea tuturor elementelor expoziționale, inclusiv imersive și interactive, conform concepției muzeale și conținutului științific, elaborate anterior, și respectând identitatea vizuală din punctul de vedere al conținutului expus, al sistemului tehnic care asigură funcționalitatea (hardware și software), liste de cantități, devize, grafic de realizare, elaborare P.T.E., inclusiv D.E., și caiete de sarcini pentru toate specialităţile: structură, arhitectură, instalaţii, instalații și amenajări necesare proiectării conținutului și experienței muzeale, elaborare plan SSM, elaborare documentație privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate)
  4. proiect post-execuție – documentație de tip „as-built”, respectiv documentații tehnice ce constituie reprezentarea proiectului complex
  5. certificat de performanță energetică a clădirii, înainte de recepția la terminarea lucrărilor, precum și servicii de asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiții menționat.

Membrii echipei propuse au colaborat în trecut la realizarea mai multor proiecte expoziționale. Totodată, Popp & Asociații și subcontractorii Westfourth Architecture și Pipe Design au colaborat pentru realizarea proiectărilor de imobile reprezentative la nivel național, multe dintre acestea fiind premiate atât din punct de vedere arhitectural, cât și ingineresc.
Propunerea tehnică prezentată este una completă, fiindu-i atașate portofolii detaliate în domeniile design-ului grafic, proiectării VR-AR, regiei, scenografiei și designului expozițional.

Unitatea de Management a Proiectului reprezintă entitatea din cadrul Ministerului Culturii abilitată să implementeze întregul proiect de realizare a Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste în virtutea atribuțiilor ce îi revin prin Proiectul F/P 1572 (2006) privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România. Acesta cuprinde un număr de cinci obiective, dintre care Biblioteca Națională a României, Teatrul Național  „I.L. Caragiale” București și Sala „Studio” a Teatrului Maghiar de Stat Cluj-Napoca au fost reabilitate, reconstruite și modernizate.